De Oersprong organiseert behandelingen , workshops en therapiesessies waarbij in een diepe ontspanning en liefdevolle zelfaanvaarding de veilige basis wordt gevonden voor het loslaten van jouw overtollige ballast. Ik werk ervaringsgericht waardoor het samenzijn hier en nu je bewust kan maken van je gewoonten, weerstanden en overtuigingen. Zonder oordeel. Je hoeft niets meer en mag daarin het oude laten gaan. Een totaal nieuwe innerlijke ruimte laat zich vermoeden. En dit nieuwe gaat steeds meer jouw keuzes doorstralen. Cognitieve inzichten zijn een belangrijke ondersteuning bij de interpretatie van je fysieke, emotionele, mentale en spirituele ervaringen.
De Oersprong zal je uitnodigen jou eigen nieuwe waarheid te ontdekken terwijl je bewust blijft omgaan met je grenzen.