Bewustwording:
Het zijn niet de omstandigheden die jou (on)gelukkig maken. Jouw geluk wordt bepaald door de wijze waarop jij omgaat met die omstandigheden. De mate waarin jij werkelijk vrij bent om je eigen keuzes te maken hangt direkt samen met je bewustzijn van jouw overtuigingen en opvattingen. Overtuigingen en opvattingen zijn nuttig en noodzakelijk om jouw standpunt t.o.v. de zeer complexe buitenwereld te bepalen.
Zij geven je in de verschillende levensfasen een vereenvoudigde perceptie van de werkelijkheid waarbinnen je 'veilig' kunt (over)leven.
Veel van jouw overtuigingen en opvattingen heb je overgenomen binnen de bestaande systemen van je vroege kinderjaren (gezin en school).
In de afhankelijke positie van een kind dat zich gezien en geaccepteerd moest weten om zich 'heel' te voelen.