Zo nam je sommige overtuigingen en opvattingen wel in je op, maar omdat ze in wezen niet bij je passen heb je ze niet eigen kunnen maken.
Toch draag je ze als een voortdurend innerlijk conflikt met je mee. Mentaal ervaar je dit dan ook als een soort moeten/dwang/herhaal gedachten i.p.v. een eigen vrije denkruimte!
Maar zij behoren wel degelijk tot de onderdelen waaruit jouw huidige basis-denkraam is opgebouwd. Jouw denkraam waardoor je naar de wereld en ook naar jezelf kijkt. Jouw mentale zelf- wereldbeeld dat bewust en onbewust voortdurend je keuzes, handelen en emoties van dit moment bepaald.

Je opnieuw bewust worden van de onbewuste kanten van jouw huidige zelf-wereldbeeld brengt je een steeds grotere mentale ruimte en rust.
In deze heldere vruchtbare mentale ruimte vind jij telkens weer jouw vrije keuze voor dit moment. Je bent weer in staat om de volle verantwoording te nemen voor onschadelijk willen en handelen.