Een mooie manier om niet afgemaakte gebeurtenissen opnieuw te beleven en te verwerken.
Ook zeer geschikt om beter zicht te krijgen op je keuzes en handelen in bepaalde relatie's en situatie's.
Hierna ben je in staat om de voor jou belangrijke (pijnlijke) ervaringen een goede plek te geven.
In vertrouwen kun je nu het "voortdurend innerlijk vechten tegen" laten gaan.
Je krijgt meer ruimte en energie om nieuwe keuzes te maken.