Ontspannen

De voortdurende druk van handelen en presteren in de buitenwereld doet tegenwoordig menigeen beseffen dat er daardoor ook innerlijk een voordurende gedachtenstroom wordt geactiveerd.
Een gedachtenstroom die nog nauwelijks of zelfs helemaal niet meer tot rust of stilte te brengen is.Het lijkt soms net een stem die ons voordurend aanspoort:"ik moet dit nog ,ik moet dat nog". Het resultaat is vaak een mentale gejaagdheid waarop men geen invloed meer heeft. Deze aanhoudende allerte mentale toestand vind uiteindelijk z'n weerslag in een chronische overspanning van de spierweefsels. Dit kan fysiek voor allerlei pijnlijke en lastige beperkingen zorgen.