Deze behandeling bewerktstelligt een nieuwe harmonische energiebalans in je lichaam. Ook hierbij draag je prettige en loszittende kleding. Zij kan prima als een op zichzelf staande behandeling worden gekozen maar ook als een waardevolle aanvulling op de andere massagevormen.