Vanuit DE BRON VAN ALLE LEVEN wordt je oorspronkelijke zijn met licht doorstraald, in onvoorwaardelijke liefde gevoed en door kracht gedragen. Je oorspronkelijkheid ontvouwd zichzelf in grote lijnen op vier bewustzijnslagen en in vier ontwikkelingsfasen. Vanaf je geboorte ontwikkel je een fysieke, emotionele, mentale en spirituele laag in je persoonlijkheid. Hiermee kun je uitdrukking geven aan je oorspronkelijke natuur.